Wersja programu KeyShot: KeyShot for 3DSystems KeyShot HD KeyShot PRO
Maksymalna rozdzielczość w czasie rzeczywistym 1920×1080 pikseli Nieograniczona rozdzielczość Nieograniczona rozdzielczość
Maksymalna rozdzielczość renderingu w tle 2500×1600 pikseli Nieograniczona rozdzielczość Nieograniczona rozdzielczość
Import tylko .bip +20 Formatów 3D (Catia, Creo, Solidworks, Geomagic, 3DS Max…) +20 Formatów 3D (Catia, Creo, Solidworks, Geomagic, 3DS Max…)
Wizualizacje z kanałem alpha Tak Tak Tak
Oświetlenie w oparciu o środowiska HDRI Tak Tak Tak
Oświetlenie punktowe, powierzchniowe oraz profile IES Tak Tak Tak
Biblioteka +500 materiałów Tak Tak Tak
+50 Środowisk HDRI Tak Tak Tak
Kolory: Pantone, RAL oraz CIE Lab Tak Tak Tak
Farby Axalta Tak Tak Tak
Tekstury Mold-Tech Tak Tak Tak
Tekstury proceduralne Tak Tak Tak
Pełna kontrola nakładania materiałów i dodawania etykiet Tak Tak Tak
Interaktywne drzewko projektu Tak Tak Tak
Pełna kontrola ustawień kamery i zapisywanie widoków Tak Tak Tak
Zaawansowane narzędzia
Graf materiałów Nie Nie Tak
Edytor geometrii Nie Nie Tak
Konsola skryptów Nie Nie Tak
Rendering regionów Nie Nie Tak
Kolejkowanie renderingów Nie Nie Tak
Edytor środowisk HDRI Nie Nie Tak
Dostęp do biblioteki materiałów użytkowników w chmurze Nie Nie Tak
Zestawy scen i widoków Nie Nie Tak
Renderowanie warstw i przebiegów Nie Nie Tak
Import krzywych NURBS Nie Nie Tak
Narzędzie dopasowania perspektywy Nie Nie Tak
Generator oświetlenia Sun & Sky Nie Nie Tak
Eksport do formatów ZPR, STL, OBJ Nie Nie Tak
Tworzenie Animacji
Wbudowany moduł Animacji Nie Nie Tak
Kreator Animacji modelu oraz kamery Nie Nie Tak
Animacja ścieżki kamery i materiałów Nie Nie Tak
Łączenie i synchronizowanie różnych rodzajów animacji Nie Nie Tak
Format wyjściowy wideo (Quicktime, AVI, FLV) Nie Nie Tak